Často kladené otázky

Odpovědi na často kladené otázky o registraci ochranných známek.

Registrační proces

 • Registrační proces je velmi jednoduchý a skládá se ze tří kroků: ověření, objednávka a podání.

  Začít můžete s nahráním Vaší značky / loga v našem formuláři pro bezplatné ověření. Náš právní tým ověří registrovatelnost Vaší značky ao výsledku spolu s našimi doporučeními Vás budeme informovat do 24 hodin.

  V dalším kroku (závazná objednávka) budeme od Vás potřebovat údaje o zamýšleném vlastníkovi ochranné známky, před-výběr zboží a služeb, které nabízíte a údaje o platbě.

  Po provedení závazné objednávky náš právní tým začíná s přípravou přihlášky k registraci ochranné známky, kterou Vám samozřejmě pošleme ke kontrole před jejím podáním.

 • První krok je ověření, zda značka splňuje kritérium odlišovací schopnosti. V případě, že je značka příliš popisná v kontextu nabízeného zboží/služeb, může být zamítnuta úřadem na ochranu duševního vlastnictví. Pokud Vaše značka splňuje toto kritérium, v dalším kroku ověřujeme, zda neexistuje stejná ochranná známka, která již byla zaregistrována, což by mohlo znamenat další důvod pro zamítnutí žádosti o registraci.

  Posledním krokem je identifikování podobných ochranných známek, které již byly zaregistrovány a tak mají právo vznést námitky vůči Vaší přihlášce. V případě, že takové ochranné známky najdeme, přehledně Vám je seřadíme ve výsledku ověření is naším posouzením spojeného rizika.

 • Občané a obyvatelé dané země si mohou ochrannou známku zaregistrovat i sami. V případě, že nejste ani občan ani obyvatel země, ve které chcete registrovat Vaši ochrannou známku, potřebujete právního zástupce.

  Právní specialisté na ochranné známky mají mnohem vyšší procento úspěšně registrovaných známek. Oficiální statistiky z Velké Británie, kde je proces samo-podávání přihlášek k registraci ochranných známek snad nejjednodušší ukazují, že přihlášky podané fyzickými osobami mají až 3krát vyšší míru zamítnutí.

 • Ano, hned po podání přihlášky k registraci ochranné známky Vám toto potvrzení přepošleme.

 • Všechny závazné objednávky k registraci ochranné známky se snažíme zpracovat a podat do 3-5 pracovních dnů. Samotný proces registrace u úřadu na ochranu duševního vlastnictví trvá několik měsíců až několik let. Vaše značka však nabývá určitou ochranu již dnem podání žádosti o registraci.

 • Úřad na ochranu duševního vlastnictví v České republice vyžaduje zmocnění. Postačuje nám sken podepsaného tiskopisu, který Vám vystavíme hned po závazné objednávce.

 • Úřad duševního vlastnictví v první řadě hodnotí, zda přihláška i samotná značka splňují kritéria registrovatelnosti (rozlišovací schopnost a jedinečnost vůči již registrovaným ochranným známkám). Pokud jsou tato kritéria považována za splněná, ochranná známka je zveřejněna k námitkám, které mohou vznést třetí strany. Ochranná známka je úspěšně zaregistrována pokud žádné námitky nebyly vzneseny během této doby (1-3 měsíce podle země), nebo se je podařilo všechny vyřešit.

 • Obecně se doporučuje propojit vlastnictví ochranné známky se subjektem, který ji bude na trhu používat. Nejčastěji to znamená, že se přihláška podá pod obchodním jménem.

  Chcete se dozvědět více? Přečtěte si celý článek.