Pohled specialistů na ochranné známky na NFT: Nové, fantastické a tajemné

Odhadovaná tržní hodnota 40 miliard USD a více než 1000násobný nárůst počtu přihlášek ochranných známek. To jsou některé z úchvatných faktů o non-fungible tokens (NFT), které upoutali značnou pozornost veřejnosti, regulačních orgánů, etablovaných značek a v neposlední řadě specialisty na ochranu duševního vlastnictví. Tento článek představuje pohled na ochranu NFT značek, zkoumá tento nový fenomén a vznikající problémy.

Od

Ján Búza

NFT-Trama

Základy: Co jsou NFT a čím jsou výjimečné?

NFT nebo non-fungible token lze definovat jako jedinečnou digitální položku. Jedinečnost NFT je zachycena na blockchaine, distribuované počítačové síti typu peer-to-peer. OpenSea, podporovaná Ethereum, v současnosti představuje největší trh NFT a zatímco NFT se zpočátku staly populárními zejména mezi produkty digitálního umění, inovativní aspekty NFT postupně upoutali pozornost širokého spektra značek, včetně Nike, New York Post, National fotbalové ligy a McDonald's.

Napínavá nová éra NFT

Odhaduje se, že globální hodnota trhu s NFT v roce 2021 přesáhne 40 miliard USD (Klein, 2022; Jones, 2022). Collen (2022) zkoumal registraci ochranných známek souvisejících s NFT v USA a odhalil, že zatímco v roce 2020 bylo celkem 0 žádostí o ochranné známky pro NFT, tento počet exponenciálně vzrostl na 20 v roce 2021 a 2023 v prvním měsíci roku 2022. Existuje zřejmé vysvětlení tohoto rychlého růstu, které lze nalézt ve skutečnosti, že až ve druhé polovině roku 2021 byly položky související s NFT přidány do seznamu akceptovaného zboží a služeb USPTO.

Vznikající problémy s ochrannými známkami týkající se NFT

Rychlý růst popularity NFT a souvisejících přihlášek k registraci ochranných známek však jde ruku v ruce se vznikajícími problémy s ochrannými známkami týkajícími se NFT. Nike, Quentin Tarantino, Birkin Bags jsou jen několika známými příklady značek, které jsou v současnosti zapleteny ve sporech o ochranné známky týkající se NFT (Klein, 2022).

Zásadní problém ochranné známky pro NFT vyplývá z neexistence obecné dohody o samotné klasifikaci těchto položek. Jak zdůraznil Collen (2022), zatím není jasné, zda by NFT měly být považovány za produkty nebo služby. Zatímco několik pozorovatelů a specialistů na duševní vlastnictví (např. Schoenherr, 2021) považovalo NFT za nejlépe kategorizované ve třídě 41, spadající pod popis vzdělávacích nebo zábavních služeb, odlišný přístup zvolil Úřad pro patenty a ochranné známky Spojených Států Amerických (USPTO), který zavedl do své klasifikace zboží a služeb výrazy související s NFT do 3 různých tříd:

  • Třída 9: Stahovatelné hudební soubory ověřené nezaměnitelnými tokeny (NFT)

  • Třída 35: Poskytování online trhu pro kupující a prodejce stažitelných digitálních uměleckých obrazů ověřených nezaměnitelnými tokeny (NFT)

  • Třída 42: Vytváření online maloobchodních prodejen pro jiné v podobě webové služby, která umožňuje uživatelům vytvářet hostované krypto sběratelské a zaměnitelné obchody s tokeny založené na blockchaine

USPTO je však jedním z mála přadů duševního vlastnictví na světě, které se pokusily přizpůsobit svou klasifikaci zboží a služeb tak, aby vyhovovaly vyvíjejícím se potřebám značky v digitální éře.

S rostoucím vnímáním NFT jako „nové digitální éry nákupu, obchodování a prodeje zboží“ (Blair, 2022) můžeme očekávat, že stále více značek se obrátí na NFT. Vzestup Metaverse pravděpodobně ještě více podnítí tento trend ve využívání NFT. Dá se proto očekávat, že ochrana značky bude v této nové době hrát stále důležitější roli. Současný nedostatek jasnosti a absence obecné dohody o základních otázkách ochrany NFT z hlediska duševního vlastnictví však může vést ke sporům o ochranné známky. V souladu se závěry, k nimž dospěl Robertson (2022), můžeme očekávat, že spory o ochranné známky související s NFT se budou v následujících měsících a letech i nadále objevovat.

Blair, E. (2022), “How trademark infringement applies to NFTs”, available from: https://www.npr.org/2022/02/09/1079655055/how-trademark-infringement-applies-to-nfts?t=1644914795759, NPR

Clarke, M. (2021), “NFTs, explained”, available from: https://www.theverge.com/22310188/nft-explainer-what-is-blockchain-crypto-art-faq, The Verge

Collen, J. (2022), “Have you already missed the NFT trademark bandwagon?”, available from: https://www.forbes.com/sites/jesscollen/2022/01/31/have-you-already-missed-the-nft-trademark-bandwagon/?sh=408c3eb72f04, Forbes

Jones, O. (2022), “The rise in NFT and Metaverse-related trademark applications”, JDSUPRA

Robertson, A. (2022), “Nike is testing NFT trademark law by suing a sneaker reseller”, The Verge

Schoenherr, G, I.-L. (2021), “NFTs and branding - Does trademark protection need to be considered?”,  available from: https://iclg.com/briefing/16813-nfts-and-branding-does-trademark-protection-need-to-be-considered-austria, ICLG

Ján Búza
Ján Búza

Product Mind

Pomáhal škálovat portfoliové firmy pro VC fond

CEMS VŠE Praha

Další inspirativní studie, průzkumy a články pro Váš sektor najdete na našich stránkách v sekci Akademie.

Hero - e-commerce industry