Tomáš Oršula

Head of US & UK

LinkedIn icon
Photo of Tomas Orsula

Profil

Tomáš je zodpovědný za dva z našich nejvýznamnějších trhů - USA a Spojené království, při čemž využívá svých zkušeností z více právnických a poradenských firem. Kromě vedení našich juniornějších právníků řeší i složité případy z oblasti duševního vlastnictví a věnuje se oficiálním námitkám ze strany úřadů.

Ve volném čase jej můžete najít cestovat, fotit či létat s drony.

Vzdělání

University of Southern California, Los Angeles, US

Podívejte se, koho lidé nejčastěji hledají

Igor Demčák

CEO & Legal Mind

Martina Niňajová

Head of Legal

Marek Križka

US Attorney & Legal Mind